Trà rễ bồ công anh hoang dã hữu cơ

150.000 

Trọng  lượng 200g

Là  phần rễ cái  trưởng thành, rễ  càng già hương vị càng đậm đà và dinh dưỡng phong phú. Bồ công anh hoang dã được  tự nhiên vùng  núi  Long  Cương  thuộc  dãy  Trường  Bạch nuôi dưỡng. Nơi  có long mạch tốt, đất  đai  màu  mỡ, rừng  phủ  86%, không  ô  nhiễm.

Đạt  chứng  nhận  hữu  cơ  cho  sản  phẩm  hoang  dã.