Bột ngũ trân Tianbian Yunli Kiện Tỳ Trục Ẩm (ý dĩ, cao lương, hạt sen, khiếm thực, táo đỏ) 300g (10 gói*30g)

350.000 2.576.000