Rong biển hữu cơ

80.000 

50g

Không chất phụ gia, chất tạo màu

Sạch sẽ không cát

Dùng nấu canh, nấu mỳ,…