Việt quất dại hữu cơ tươi nguyên chất

600.000 

Lốc 8 chai *100ml

Việt quất dại nghiền vật lý NFC, mỗi chai 100ml chứa khoảng 300 quả việt quất dại hữu cơ.

98% dịch quả nghiền + 2% đường trái cây: không phụ gia, không thêm nước, không chất tạo hương – tạo màu, không chất bảo quản –  chất ổn định