Viên hoàn mè đen cửu chưng cửu sái

710.000 

Túi 600g (60 viên*10g)

Từ nguyên liệu mè đen hữu cơ trải qua 18 công đoạn để hoàn thành quá trình cửu chưng cửu sái theo phương pháp cổ truyền. Hàm lượng dinh dưỡng được cô đọng, dễ hấp thu và được dương hoá. Bổ thận khí, ích thận tinh, bổ sung canxi tự nhiên.